Krav om ansvarsforsikring for uregistrerte kjøretøy

Publisert: 01.06.2021
Del

Fra 1. januar 2021 må alle uregistrerte anleggsmaskiner – med en makshastighet over 10 km/t – ha ansvarsforsikring.

Fra 1. januar ble områdebegrensningen som ligger i Bilansvarsloven (BAL) borte. Alt av maskiner og utstyr som kan ferdes langs vei er omfattet av endringene, og må nå ha egen ansvarsforsikring.

Tidligere har disse vært omfattet av virksomhetens bedriftsansvarsforsikring.

Bilansvaret vil nå altså gjelde for alle kjøretøy som kan ferdes langs vei (som har en makshastighet på over 10 km/t), og ikke kun registreringspliktige kjøretøy. For entreprenører vil dette bety uregistrerte gravemaskiner, dumpere, hjullastere og lignende.

Dersom dere har arbeidsmaskiner som ligger dekket under maskin, inventar og løsøre, ligger disse maskinene da uten ansvarsdekning. Det er viktig at de uregistrerte maskinene flyttes over på forsikring for kjøretøy slik at dekning for ansvar er ivaretatt etter de nye reglene.

Er dere usikre på hvordan deres uregistrerte anleggsmaskiner er forsikret, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.