Inn i fremtiden med Hydrogen

Del

I tillegg spiller aspekter som plassen det kreves for tanking eller lading, energikostnader og miljøkompatibilitet en viktig rolle i valg av passende energisystem for industritrucker. Med dette i bakhodet er det økende fokus på alternative systemer som gir fordeler i forhold til konvensjonelle løsninger som bly-syre-batterier.

Dette inkluderer ikke bare litium-ion-batterier, men også brenselceller. Linde Material Handling var den første produsenten som begynte å utforske denne teknologien og har utviklet bruksklare løsninger siden 2000. Dette gir logistikkbedrifter muligheten til å dra nytte av denne fremtidsrettede teknologien i dag.

Hvordan fungerer brenselceller?

Brenselceller fungerer på samme måte som batterier, noe som betyr at energi genereres av en kjemisk reaksjon. Den avgjørende forskjellen: I brenselcellen reagerer hydrogen og oksygen for å produsere strøm, varme og vann. Denne prosessen kalles også ‘kald forbrenning’ og har noen fordeler, men også tekniske utfordringer.

Linde har løst utfordringene sammen med teknologipartnere og ved å konvertere gaffeltruckene. For eksempel spres den genererte varmen av en vifte. I tillegg sørger et ekstra litium-ion-batteri i dette hybridsystemet at der er strøm for de tilfellene man trenger ekstra kraft. Bremsenergien blir også regenerert og ført tilbake i batteriet. Dette betyr at det er ingen hindringer for daglig bruk. Tvert imot, teknologien har noen forbløffende egenskaper som vil endre måten i hvordan industrielle trucker brukes for alltid.

Forklift truck with fuel cell technology for lifting loads

8 Fordeler med hydrogen teknologi 
Rask tanking

Drivstoffcellene blir fylt opp med hydrogen på bare tre minutter. Dette øker tilgjengeligheten til kjøretøyene – en stor fordel der man kjøres flere skift.

Lavere kostnader

Kostnadene for hydrogen har falt betydelig de siste årene. I tillegg øker produktiviteten på grunn av eliminering av tidkrevende batteribytte og korte fylletider.

Sikker håndtering

Ved å fjerne potensielt farlige syrer ved batteribytte gjør håndteringen av brenselceller det spesielt trygg for brukerne.

Ren håndtering

Brenselceller er et rent alternativ til blybatterier. Dette gjør dem spesielt egnet for bruk i hygienekritiske sektorer som legemiddel- og matindustri.

Lengre levetid

Drivstoffceller har en gjennomsnittlig levetid på 10.000 driftstimer. Dette reduserer kostnadene og miljøbelastningen.

Effektiv bruk av plass

Ingen batteriladestasjoner eller batterirom behøves: Infrastrukturen for fylling av hydrogen kan implementeres på en måte som sparer plass, noe som frigjør plass på lageret.

Miljøvennlig

«Kald forbrenning» produserer bare vanndamp og varme. Hydrogen kan produseres på en miljøvennlig måte – for eksempel fra regenererende kilder som biogass. Dette reduserer CO2-utslipp.

Moderne energisystem

Bedrifter tar mer og mer ansvar for deres innvirkning på mennesker og miljø. Drivstoffceller gir et viktig bidrag her, som også får fordel hos kundene.

Ideelle bruksområder
Drift med flere skift

Ved å eliminere behovet for batteribytte, sammen med rask tanking av drivstoff og det kontinuerlige ytelsesnivået til energisystemet, øker drivstoffcellene effektiviteten i krevende drift med flere skift. Dette gjør teknologien interessant for produksjonsmiljøer så vel som intensive logistikktjenester, for eksempel online postordre.

Legemiddel- og matindustri

Hygienekravene fra HACCP, systemet for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien, spiller en sentral rolle i matvarebransjens logistikk. Også i legemiddelindustrien gjelder de strenge retningslinjene for god distribusjonspraksis (GDP). Sammenlignet med blybatterier eliminerer brenselceller mulig forurensning med syre eller andre kjemikalier.

Bil- og forsyningsindustri

Høye omsetningskrav, så vel som stramme tidsfrister og kostnadsmål i bil- og forsyningsindustrien er avhengige av industritrucker med høy tilgjengelighet og kontinuerlig ytelsesnivå på tvers av alle skift. Brenselcelleteknologi er den optimale løsningen for disse kravene.

Plassbegrensninger

Ved å eliminere behovet for batterilading og byttestasjoner, kan man få ekstra lagringsplass. Systemet for lavutslippsenergi beskytter også luften der det trangt om plassen.