Ferrari

Del


Fra 1. januar 2015, ble vi importør av CVS Ferrari, og kan nå også tilby terminaltraktor, reachstackere og stortrucker over 18-tonn.

For å se alle produkter fra CVS Ferrari, klikk på logo:

Logo CVS Ferrari