Finansiering

Del

Ikke alle ønsker samme type finansiering av sin eller sine gaffeltrucker. Derfor har Hesselberg Truck AS flere fordelaktige alternativer, hvor du garantert vil finne et som passer din bedrift.

Vi kan tilby følgende løsninger:

LANGTIDSLEIE
En helhetsløsning hvor du leier trucken/truckene over en bestemt tidsperiode, som igjen gir en stabil månedsleie. Denne løsningen inneholder de viktigste elementene i daglig drift av en gaffeltruck:

 • Forsikring
 • Finans
 • Totalservice: 

  dette er den komplette avtalen for deg som ønsker best mulig driftstilgjengelighet på truckparken. Vi tar over alt ansvar for reparasjoner, forebyggende vedlikehold, sakkyndig kontroll og alle reservedeler til faste priser

 • eller forebyggende vedlikehold og sakkyndig kontroll: 

  dette er for deg som vil sikre at truckene får riktig vedlikehold til rett tid slik at man unngår store ekstrakostnader som følge av unødig driftsstans og havarier. Her i Norge er det et krav fra myndighetene om at det skal foretas en sakkyndig kontroll av alle trucker minst en gang hver 12. måned. Dette er en
  kontroll hvor alle sikkerhetsrelaterte ting skal kontrolleres. Denne kontrollen utføres av Hesselberg Truck AS sine spesialopplærte og godkjente kontrollører.

LEASING
I hovedsak kan avtale om leasing inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Leieperioden for utstyr på leasing er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing av truck gir en rekke fordeler:

 • Enkelhet
 • Handlefrihet
 • Individuell tilpasning
 • Forutsigbarhet
 • Fleksibilitet

OUTSOURCING
Ved outsorcing kjøper vi deres truckpark, optimerer parken og leier den ut
til dere gjennom en leieløsning.

For ytterligere informasjon, klikk her og send oss en henvendelse