Forebyggende vedlikehold

Del

Dette er en avtale for de kundene som vil sikre at truckene får riktig vedlikehold til rett tid slik at de unngår store ekstrakostnader som følge av unødig driftsstans og havarier. Her tilbyr vi faste priser pr. besøk.