Lagerplanlegging

Del

I de fleste bedrifter arbeides det med forbedringer av ulike slag. La oss i Hesselberg Truck AS hjelpe dere med å se over akkurat deres bedrift og håndtering. Vi har tilgang til ulike verktøy som på forskjellige måter kan optimere deres bruk av truck og gi en mer kostnadseffektiv bedrift.

Stratos er en praktisk løsning for bedrifter som planlegger ombygging eller nybygging av større lager. Verktøyet beregner den optimale lager layout for en spesifikk virksomhet, og foreslår dessuten anbefalt dimensjonering av trucker og truckhåndtering for maksimalt effektiv lagerhåndtering.

Med Stratos kan man også simulere flyt og oppdage «flaskehalser» før de oppstår.

Med hjelp av simuleringsverktøyet Logis2, kan vi granske deres materialhåndtering, fra lasting og lossing av gods, og alt i mellom. Vi legger inn ulike parametre og variabler og foretar beregninger basert på fakta. Resultatet presenteres i en utførlig rapport, som tydelig viser hvilken type truck og hvilket antall – som med hensyn til effektivitet og økonomi passer best for deres materialhåndtering. Rapporten kan også fungerer som et bra underlag for beslutninger og investeringer.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.