Logis 2

Del

Med hjelp av simuleringsverktøyet Logis2, kan vi granske deres materialhåndtering, fra lasting og lossing av gods, og alt i mellom. Vi legger inn ulike parametre og variabler og foretar beregninger basert på fakta. Resultatet presenteres i en utførlig rapport, som tydelig viser hvilken type truck og hvilket antall – som med hensyn til effektivitet og økonomi passer best for deres materialhåndtering. Rapporten kan også fungerer som et bra underlag for beslutninger og investeringer.