Markedsaktiviteter 2022

Del

Planlagte aktiviteter

7. – 8. september: Euro Expo Kristiansand

16. September: Åpen dag Haugalandet

24. – 25. oktober: Transport & Logistikk 2022