Brenselceller

I tillegg til applikasjonskravene, spiller aspekter som plass som kreves for å fylle drivstoff eller lade, energikostnader og miljømessig bærekraft en viktig rolle når man leter etter det riktige energisystemet. Brenselceller tilbyr et interessant alternativ her. I brenselcellen reagerer hydrogen og oksygen for å produsere elektrisitet, varme og vann.

Gaffeltrucker med brenselceller kan fylles med hydrogen på bare ett til tre minutter. Den høye tilgjengeligheten til lastebilene er en stor fordel i tøff flerskiftsdrift. Dette gjør teknologien av interesse for bruk i produksjonsmiljøer samt intensive logistikktjenester. Infrastrukturen for hydrogenpåfylling kan også implementeres på plassbesparende måte.

Siden kostnadene for hydrogen har falt betydelig de siste årene, har dette også gitt fordeler når det gjelder driftskostnader. Det faktum at tidkrevende batteriskift ikke lenger er nødvendig, kombinert med raske påfyllingstider, har muliggjort en økning i produktivitet, sikkerhet og hygiene.

Du kan lese mer på Linde sine sider her