C-Matic

Førerløs transport på de trangeste plassene
C-MATIC automatisert mobil plattform fra Linde Material Handling er ideell for transport av materiale over korte og mellomstore avstander i trange rom. Lasten kan tas opp og settes ned sammen med traller som C-MATIC kan kjøre under. Transport mellom statiske omlastingsstasjoner eller transportbånd er også mulig. Avhengig av modell kan den automatiserte plattformen håndtere maksimale belastninger på 600, 1000 eller 1500 kilo. Ruter og transportordrer styres via programvare. De mobile plattformene navigerer i rommet ved å bruke QR-kodene som er festet til gulvet, stopper automatisk foran hindringer eller kjører rundt dem. Sikkerhetsteknologien og ekstremt kompakte ytre dimensjoner gjør at C-MATIC truckene også kan brukes på steder der fotgjengere og andre kjøretøy beveger seg. Bruksområdene kan fleksibelt endres eller utvides med ekstra trucker.

Tilvalg
Adapterplate

Adapterplaten for direkte palletransport er tilgjengelig med 1 000 og 1 500 kilos lastekapasitet for C-MATIC. Den er perfekt for håndteringshøyder på mellom 320 og 730 millimeter.

Adapterplatta för direkt palltransport med C-MATIC

Transportbord

Transportbordene som kan kjøres inn under gir en standardisert og fleksibel lasthåndtering. Via en QR-kode på undersiden av bordet kan den transporterte lasten spores nøyaktig og håndteres effektivt. På bordene kan varer med og uten paller fraktes.

Transportbord för att köra under till C-MATIC

Ladestasjon for automatisk lading

Ved lavt batteri oppsøker C-MATIC selv ladestasjonen og utfører ladingen helt automatisk. Ladetiden for full lading er 1,5 time. Med én ladestasjon kan flere C-MATIC-er av samme type lades.

Laddstation till C-MATIC

  • Sikkerhet

    Ved hjelp av laserskannere leser C-MATIC omgivelsene og reagerer umiddelbart når mennesker, kjøretøy eller andre hindringer kommer i veien. Det spiller ingen rolle om det er en bevegelig eller fast hindring. Takket være sanntidsinformasjonsbehandling justerer C-MATIC hastigheten basert på situasjonen eller stopper til personen eller kjøretøyet har forlatt overvåkingssonen. Dette betyr en ideell kombinasjon av maksimal produktivitet og maksimal sikkerhet. For ekstra beskyttelse, spesielt under svinger og rygging på stedet, er C-MATIC utstyrt med en robust kollisjonsbeskyttelse. I tillegg har den en separate nødstoppbryter på alle fire sider.

  • Manøvrering

    C-MATIC navigerer ved hjelp av QR-koder plassert på gulvet langs ruten i en avstand på rundt én meter. QR-kodene har en unik markering og er registrert som orienteringspunkter på et digitalt kart. Programvaren beregner den optimale ruten for hvert oppdrag. Valgfrie transportbord er også utstyrt med QR-koder. Det gjør det mulig å identifisere transportgodset, tildele lagrings- og losseplasser og posisjonere lastebæreren til f.eks. å kunne sette ned materialer på egnet sted ved maskiner. Som ekstrautstyr overvåker og kontrollerer programvaren med selvladestasjon også den automatiske batteriladingen: Hvis et spesifisert ladenivå overskrides eller hvis en truck ikke er i bruk, kjører C-MATIC til ladestasjonen. Da er den klar når den er fulladet eller om det oppstår ett presserende behov.

  • Service

    C-MATICs robuste teknologi muliggjør lange serviceintervaller og garanterer lave service- og livssykluskostnader. For raskt vedlikehold er de viktigste elektroniske og mekaniske komponentene lett tilgjengelige. Dette Design-to-Service-prinsippet bidrar også truckens tilgjengelighet. Alle truckdata kan leses via kabeltilkobling.