Lastekontroll

Linde Load Management Advanced gjør lasthåndtering med pallestablere enklere og sikrere. Føreren mottar tydelige optiske varselsignaler på det store displayet samt akustiske varselsignaler. Hvis den faktiske lastevekten overstiger maksimal lastekapasitet, blokkeres løftefunksjonen automatisk.

Du kan lese mer på Linde sine sider her