Linde Safety Guard

Systemet som gjenkjenner en risiko før den oppstår

Tenk om mennesker, kjøretøy og infrastruktur kunne kommunisere med hverandre!

Når en truck er lastet eller losset, kan det lett oppstå kritiske situasjoner. Kjøretøy og mennesker jobber tett sammen på en liten plass, og det bør gå raskt. I verste fall kan det føre til skade på eiendom eller til og med personskade. Men det er ikke bare lastesituasjoner som krever mye oppmerksomhet fra alle involverte. Dødvinkler, dårlig sikt og distraherende lyder er en konstante sikkerhetsrisiko i intralogistikken.

Linde Safety Guard er et innovativt støttesystem som øker sikkerheten til truckførere og fotgjengere som beveger seg rundt trucken. Systemet varsler i risikofylte situasjoner slik at de involverte kan reagere raskt. Avhengig av applikasjon og enhet kan Safety Guard-komponentene advare med signaler, blinkende lys eller vibrasjoner. Risikoen kan minimeres før mennesker eller materialer blir skadet.

 

En grafisk bild visar användningsområden för Linde Safety Guard.

RISIKOSITUASJONER MED GÅENDE OG TRUCKER
Rundt hjørner, i kryss eller lagringsporter kan trucker bli farlige for mennesker.
Linde Safety Gurad advarer både sjåfør og gående.
Varselsignalet overføres gjennom vegger og stillaser
med en nøyaktighet på 10 centimeter.
Systemet advarer bare ved akutt fare, aldri unødvendig.

FOR HØY HASTIGHET
Hvis en truck kjører raskt gjennom områder som ofte krysses av
ansatte, kan det oppstå ulykker.
Lange rette distanser kan også være farlig hvis føreren
blir fristet til å kjøre for fort. Linde Safety Guard
reduserer truckens hastighet i kritiske områder.

KOLLISJONER MELLOM TRUCKER
I kryss med dårlig sikt kan trucker kollidere.
Linde Safety Guard advarer alle involverte sjåfører
hvis andre trucker er på kollisjonskurs.
Mottakeren viser fra hvilken retning trucken nærmer seg.
Varselavstanden mellom truckene kan stilles inn.

 

SKREDDERSYDD SIKKERHET

Linde Safety Guard øker sikkerheten ved interne transporter og materialflyt. Den ser rundt hjørner og gjennom vegger, begrenser hastigheten ved behov og kan programmeres for alle risikoscenarier.

Linde Safety Guard forhindrer ulykker i varselsoner. Sendere plasseres på trucker, vegger, stativer og direkte på ansatte. På denne måten kan de raskt advare om risikosituasjoner.

Hvis det er fare for kollisjon mellom en person og en truck, advares trucken og fotgjengeren samtidig. En mottaker i trucken viser hvor mange som nærmer seg fareområdet og fra hvilken retning de kommer. Fotgjengeren blir advart av senderen de bærer på kroppen. Det fungerer også gjennom vegger og stillaser.

Hastighetssoner kan også defineres. I disse sonene reduserer systemet automatisk truckens hastighet og varsler føreren. På denne måten minimeres ulykker mellom trucker og ansatte i produksjon og lager, eller i kryss med dårlig sikt.

Alt er muliggjort av støttesystemet Linde Safety Guard, som kan bestemme nøyaktig hvor gjenstander eller mennesker befinner seg med en nøyaktighet på ti centimeter. Varselsonene kan angis individuelt. Den høye presisjonen forhindrer også falske alarmer. Et bredbånds radiosignal
på 4 Ghz -båndet (UWB) sikrer pålitelighet og forhindrer forstyrrelser fra WiFi, Bluetooth eller RFID.

Systemet kan tilpasses alle sikkerhetskrav. Den består av separate moduler og kan skreddersys på stedet for den nåværende applikasjonen.

Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=dICp_s6TIpE

Truck enhet

Truck enheten varsler fører med LED -lys og lyd

Linde Truck Unit

Bærbar enhet

Den bærbare enheten advarer den ansatte med lydsignaler, LED -lys og vibrasjoner når trucken nærmer seg

Linde Portable Unit

Sensorer

Oppdager enheter på personer eller trucker innenfor det definerte risikoområdet

Linde Sensors

Truck enhet – liten

Den lille truck enheten er montert på trucken og kommuniserer med stasjonære moduler, for eksempel statisk enhet eller sonemarkør

Linde Truck Unit small

Statisk enhet

Den statiske enheten markerer risikosoner i kritiske områder, f.eks. porter eller kryss med dårlig sikt. Det advarer miljøet med lyd- og lyssignaler (LED -lys)

Linde Static Unit

Sone markør

Sonemarkøren definerer soner der hastigheten skal begrenses

Linde Zone Marker

Lader

Laderen lader den bærbare enheten induktivt. Dette gjøres helt automatisk uten brukerinnblanding

Linde Charger

Du kan lese mer på Linde sine sider her