Midtgang- sikkerhetsassistent

Lindes gangsikkerhetsassistent (ASA) bidrar til å redusere skader på lagermiljøet ettersom gaffeltrucken tilpasser bevegelsen til omgivelsene. Ved hjelp av ASA navigerer trucken den svært smale gangen ved hjelp av RFID-brikker innebygd i gulvet eller ved strekkoder som er festet til stativsøylene.

Du kan lese mer på Linde sine sider her