Programvarer

Linde Warehouse Manager

Linde Warehouse Manager er et strømlinjeformet og økonomisk Warehouse Management System (WMS) for innføring i digital lagerstyring. Den styrer alle lagerprosesser på en økonomisk og effektivt måte. Alt fra mottak av varene til lagring og forsendelse. Du kan bruke Linde Warehouse Manager til å koordinere gaffeltruckparken og automatisk behandle alle transportoppgaver. Applikasjonen for lagerstyring gir full åpenhet om kapasitetsutnyttelsen til lageret, mens en ordreplukkefunksjon hjelper deg med å kombinere bestillinger. Den kan enkelt kobles til ERP-systemer og automatisert transportørteknologi.

Linde Warehouse Navigator

Linde Warehouse Navigator er et gaffeltruckveiledningssystem som spesialiserer seg på lagringsprosesser i store blokklagre. Det muliggjør presis gods- og pall-identifikasjon og sikrer effektive materialflyter og pålitelig varesporing. Den automatiske lokaliseringen gjør at systemet alltid vet hvor en gaffeltrucken befinner seg, og det spesifikke godset den transporterer. Hvis en pakke er lagret feil, varsler programvaren sjåføren om feilen og dokumenterer feil posisjon. Linde Warehouse Navigator genererer et tredimensjonalt kart over hele lageret der den nåværende posisjonen til hver lasteenhet er lagret.

VNA Navigation Interface

Linde VNA Navigation Interface er et nyttig tilleggsprogram til Linde Warehouse Navigation. Warehouse Navigation sørger for at trucker med svært smal gang finner den mest effektive ruten mellom to punkter i høyreollageret ved å trykke på en knapp. Truckens Warehouse Navigation-programvare bruker Linde VNA Navigation Interface til å kommunisere med ditt Warehouse Management System. Dette betyr at målkoordinatene for neste tur ikke må legges inn manuelt, da de mates direkte inn i truckens navigasjonsprogramvare.

Du kan lese mer om disse programvarene på Linde sine sider her