Linde R-matic

Den autonome R-MATIC skyvemasttrucken transporterer, lagrer og henter varer opptil 1600 kg i høyder på opptil mer enn 11 meter. Utvalget av master gjør at det er spesielt egnet for håndtering ved middels til høye løftehøyder, og til å forsyne arbeidsstasjoner, samt egner seg for lager eller materialtransport. R-MATIC bruker sitt innovative 3D-kamera for å oppdage lagringsstedet i reolen og palleåpningene. Den kan lagre og hente lasten sin nøyaktig ved å justere gaflene. Truckens geonavigasjon krever ingen ekstra infrastruktur, og den samhandler trygt og effektivt med enkeltpersoner, ikke-automatiserte trucker eller transportbånd og pakkestasjoner. Dual Mode betyr at R-MATIC også kan styres manuelt.

Du kan lese mer på Linde sine sider her