Robotize GoPal Solution E22

GoPal E22 er designet for lav til middels last på europaller, halvpaller eller lignende paller/bur. Fotavtrykket er bare litt større enn en standard europall – noe som gjør den ideell for helautomatiserte palletransporter i overfylte og travle områder.

  • Komplett autonom navigering
  • Krever ikke modifikasjoner av eksisterende infrastruktur for å navigere
  • Hindringer omgås automatisk – ikke behov for dedikerte robotbaner
  • Veldig smidig og kan rotere rundt sitt eget senter
  • Egnet for travle miljøer og henting/levering ved produksjonscelle
  • Enkelt brukergrensesnitt
  • Trygg å bruke i arbeidsmiljøer med mennesker til stede
  • Løftekapasitet opp til 500 kg