Robotize GoPal Solution E24W

GoPal E24W er designet for svært høy belastning på industrielle europaller samt europaller, halvpaller eller lignende paller/bur.

  • En bredere utgave enn GoPal 400 og E24
  • Komplett autonom navigering
  • Krever ikke modifikasjoner av eksisterende infrastruktur for å navigere
  • Hindringer omgås automatisk – ikke behov for dedikerte robotbaner
  • Veldig smidig og kan rotere rundt sitt eget senter
  • Egnet for travle miljøer og henting/levering ved produksjonscelle
  • Enkelt brukergrensesnitt
  • Trygg å bruke i arbeidsmiljøer med mennesker til stede
  • Løftekapasitet opp til 1200 kg
  • Maks fart på 7,2 km/h

Du kan lese mer på Robotize sine sider her