Robotize GoPal Solution U24W

GoPal U24W er designet for svært høy belastning på US/UK paller.

 • tredje generasjon AMR
 • Kan transportere U.S/U.K palle typer. US paller har bunntverrbjelker, og må løftes med en plate for best mulig støtte av last.
 • Komplett autonom navigering
 • Krever ikke modifikasjoner av eksisterende infrastruktur for å navigere
 • Hindringer omgås automatisk – ikke behov for dedikerte robotbaner
 • Veldig smidig og kan rotere rundt sitt eget senter
 • Egnet for travle miljøer og henting/levering ved produksjonscelle
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Trygg å bruke i arbeidsmiljøer med mennesker til stede
 • Løftekapasitet opp til 1230 kg
 • Maks fart på 7,2 km/t

Du kan lese mer på Robotize sine sider her