SafetyPilot

Ved bruk av Safety Pilot fra Linde når du kjører motvektstruck, reduserer du risikoen for å velte. En liten skjerm lar sjåføren til enhver tid se viktige parametere, som for eksempel lastvekten og lastesenteravstanden. Hvis kjørestatusen til trucken blir kritisk, vises varselfarger på skjermen, og den avgir et varselsignal.

Du kan lese mer på Linde sine sider her