T20R (140-serien)

Palltruck för sittande förare, kapacitet 2000 kg