TruckSpot

Trange reolganger, visuelt begrensede veikryss og forvirrende områder gjør det ofte vanskelig for fotgjengere å se en ryggende gaffeltruck i tide. Linde TruckSpot, er en løsning for optisk varselsignal og bruker et lyssignal for å vise at trucken nærmer seg.

Du kan lese mer på Linde sine sider her