Sakkyndig kontroll

Del

Her i Norge er det et myndighetskrav at det skal foretas en Sakkyndig Kontroll av alle trucker minst en gang hver 12. måned. Dette er en kontroll hvor alle sikkerhetsrelaterte ting skal kontrolleres. Denne kontrollen utføres av Hesselberg Truck AS sine spesialopplærte og godkjente kontrollører. Her tilbyr vi også faste priser pr. kontroll.