Teleskoptruck

Truckføreropplæring: C1 – C2

Del


Her må man ha tidligere bevis i truck klasse T2-5, kranførerbevis klasse G8 eller maskinførerbevis klasse M1-6.
Forklaring C1 og C2:

C1: Teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn; maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.

C2: Rundtomsvingende teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn; maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig-/rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.

Hensikten med opplæringen er å gi førerer av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås.

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Praksis i kjøring og betjening av teleskoptruck kommer i tillegg til teori. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått, danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.