Rød Linde elektrisk 3-hjuls motvektstruck

Truckføreropplæring: T1 – T4

Del


Kurset består av både en teoretisk del og en praktisk del;

Teori: Hensikten med opplæringen er å gi førere av truck en god generell grunnopplæring i sikker bruk av gaffeltruck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Teorikurset avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om riktig og sikker bruk av truck. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig

Praksis: Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av gaffeltrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med kjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått både teoretisk og praktisk prøve i de forskjellige klasser, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

Forklaring T-klasser:

T2 = Støttebenstruck
T2 = Skyvemasttruck
T3 = Høytløftende plukktruck
T3 = Svinggaffel/sidelastende truck
T3 = Førerløftende truck
T4 = Motvektstruck